SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (2023)

SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (1)

"; $(".verzonden-tijd").append($.parseHTML(rep)); $(".verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); var his = $("li. sent-time").html(); localStorage.setItem ("prospecthistory", του); saveHistory(his); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } $(document).on('klik', '.highlightdiv img', function () { $('.highlightdiv img').removeClass('highlightemoji'); $('.highlightdiv img').removeClass(' highlightemojigreeen'); var getimageid = parseInt($(this).attr('imgid')); if (getimageid <= 2) { $(this).addClass('highlightemoji'); } else if (getimageid >= 3 ) { $(dit).addClass('highlightemojigreeen'); } getImage(getimageid); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); }); function continueno( ) { if ((localStorage.getItem("bedrijf") == "hdaustria") || (localStorage.getItem("bedrijf") == "canaldigitaal") || (localStorage.getItem("bedrijf") == " directone")) { var dispositionId = 106; var subdispositionid = 0; var today = new Date(); var val = $("p.customer").text(); val = $.trim(val); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getdispositions?dispositionId=" + dispositionId + "&subDispositionId=" + subdispositionid + "&modeltype=" + val, type: "GET", contentType: "application/json;charset= UTF-8", asynchroon: waar, cache: onwaar, succes: functie (αποτέλεσμα) { var tt = αποτέλεσμα; var repl = ''; repl += "

 • "; let no_reply = tt.filter(dis => (dis.DispositionId == 107 || dis.DispositionId == 112) || dis.DispositionURL == "Όχι")[0]; repl += '

  ' + no_reply["Naam"] + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; repl += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (2)'? laat continue_chat = tt.filter(dis => dis.DispositionId == 108 || dis.DispositionId == 113)[0]; repl += '

  ' + continue_chat["Naam"] + '

  '; repl += '
 • '; even main_menu = tt.filter(dis => dis.DispositionId == 109 || dis.DispositionId == 114)[0]; repl += '

  ' + hoofdmenu["Naam"] + '


  '; ας cancel_chat = tt.filter(dis => dis.DispositionId == 110 || dis.DispositionId == 115)[0]; repl += '

  ' + annuleer_chat["Naam"] + '


  '; if (val == "0") { let something_else = tt.filter(dis => dis.DispositionId == 111)[0]; repl += '

  ' + iets_anders["Naam"] + '

 • '; } anders { repl += ''; } repl += '

  ' + tijd + '

  '; localStorage.setItem("hoofdmenu", "hoofdmenu"); $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); saveGeschiedenis(zijn); }, σφάλμα: συνάρτηση (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); } if ((localStorage.getItem("bedrijf") == "freesatcz") || (localStorage.getItem("bedrijf") == "freesatsk")) { var dispositionId = 120; var subdispositieid = 0; var vandaag = nieuwe Datum(); var val = $("p.klant").text(); val = $.trim(val); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getdispositions?dispositionId=" + dispositionId + "&subDispositionId=" + subdispositionid + "&modeltype=" + val, type: "GET", contentType: "application/json;charset= UTF-8", asynchroon: waar, cache: onwaar, succes: functie (αποτέλεσμα) { var tt = αποτέλεσμα; var repl = ''; repl += "

 • "; laat no_reply = tt.filter(dis => (dis.DispositionId == 121 || dis.DispositionId == 126) || dis.DispositionURL == "Όχι")[0]; repl += '

  ' + no_reply["Naam"] + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; repl += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (3)'? laat continue_chat = tt.filter(dis => dis.DispositionId == 122 || dis.DispositionId == 127)[0]; repl += '

  ' + continue_chat["Naam"] + '

  '; repl += '
 • '; even main_menu = tt.filter(dis => dis.DispositionId == 123 || dis.DispositionId == 128)[0]; repl += '

  ' + hoofdmenu["Naam"] + '


  '; ας annuleer_chat = tt.filter(dis => dis.DispositionId == 124 || dis.DispositionId == 129)[0]; repl += '

  ' + annuleer_chat["Naam"] + '


  '; if (val == "0") { let something_else = tt.filter(dis => dis.DispositionId == 125)[0]; repl += '

  ' + iets_anders["Naam"] + '

  '; } else { laat iets_anders = tt.filter(dis => dis.DispositionId == 130)[0]; repl += '

  ' + iets_anders["Naam"] + '

  '? } let continue_contact = tt.filter(dis => dis.DispositionId == 131 || dis.DispositionId == 132)[0]; repl += '

  ' + continue_contact["Naam"] + '

 • '; //if (val == "0") { // let something_else = tt.filter(dis => dis.DispositionId == 125)[0]; // repl += '

  ' + iets_anders["Naam"] + '

  '; //} //anders { // repl += ''; //} repl += '

  ' + tijd + '

  '? localStorage.setItem("hoofdmenu", "hoofdmenu"); $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); saveGeschiedenis(zijn); }, fout: functie (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); } } functie getImage(id) { var repl = ''; afbeeldingID = id; als (imageID >= 3) { repl += '

 • '; repl += '

  Bedankt voor je goede beoordeling!

  Wat kunnen we doen om te blijven verbeteren?

  '; herhaal += "

  "; herhaal += "

 • "; } anders als (imageID <= 2) { repl += '

 • '; repl += '

  Bedankt voor je reactie

  '; repl += '

  Wat kunnen we doen om te blijven verbeteren?

  ' repl + = "

  "; herhaal += "

 • "; } if ($(".sent-time .emojisent").length > 0) {if ($('li .hidefeedback.chatbot-hide').length > 0) { $('li .hidefeedback.chatbot -hide').verwijderen(); } if ($(".sent-time .emojisent").length >= 1) { $(".sent-time .emojisent:last-child").html($. parseHTML(repl)); } else { $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); } } else {$(".sent-time").append($.parseHTML(repl )); } var his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); }; $("#outlog").click(function () { $('.hidefeedback') .addClass('chatbot-hide'); var his = $("li.sent-time").html(); if ($('li.sent-time .hidefeedback.chatbot-hide').length > 0 ) { $('li .hidefeedback.chatbot-hide').verwijderen(); } var hh = $("li.sent-time").html(); saveHistory(hh); $('.chat-bot -icon').removeClass('chatbot-hide'); $('.chat-popup').addClass('chatbot-hide'); localStorage.removeItem("gebruikersnaamwaarde"); localStorage.removeItem ("chatsessoin") ; }) $('#txtEmail').bind("knippen kopiëren plakken", functie (e) { e.preventDefault(); }); $('#txtName').bind("knippen plakken", functie (ε) { e.preventDefault(); }); $('#txtUserName').bind("knippen kopiëren plakken", function (e) { e.preventDefault(); }); $('#txtPassword').bind("knippen kopiëren plakken", function (e) { e.preventDefault(); }); $("#hidechat").click(function () { localStorage.setItem("loginbrowser", "loginbrowser"); $('.chat-bot-icon').removeClass('chatbot-hide'); $( '.chat-popup').addClass('chatbot-hide'); localStorage.removeItem("gebruikersnaamwaarde"); localStorage.removeItem("chatsessoin"); }); functie loginchatDetails(model) { localStorage.removeItem("gebruikersnaamwaarde"); localStorage.removeItem("chatsessoin"); // $("#loadingMask").css('zichtbaarheid', 'zichtbaar'); $('#Homebtnflag').val('1'); $('.chat-bot-Homeicon').removeClass('chatbot-hide'); $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/loginchatdetails/", τύπος: "POST", contentType: "application/json;charset=UTF-8", δεδομένα: JSON.stringify(model), επιτυχία: συνάρτησ η ( αποτέλεσμα) { var n = result.includes(":"); var res = result.split(":"); var customervalues ​​​​= res[0]; όνομα χρήστη = ''; $('#label1') .text( ''); localStorage.setItem("customerid", klantwaarden); if (n == true) { $('.chat-popup').addClass('chatbot-hide'); $('.btnChat '). removeClass("σε εξέλιξη"); $('#errormessage').addClass('chatbot-hide'); $('.submit-form').addClass('chatbot-hide'); $(' .sent') .addClass('chatbot-hide'); $('.sent-tags').addClass('chatbot-hide'); $('.repliesyes').addClass('chatbot-hide'); $('.antwoordtno').addClass('chatbot-hide'); $('#label1').text(res[1]); $('.chat-bot-Homeicon').removeClass('chatbot- hide'); όνομα χρήστη = res[1]; localStorage.setItem ("usernamevalue", όνομα χρήστη); localStorage.removeItem ("CustValue"); var sessionvalue = ''; if (customervalues!= 1) { dataLayer .push({ event: 'trackEvent ', eventCategory: 'Chat', eventAction: 'Χρήστης συνδεδεμένος ως πελάτης' }); localStorage.setItem("loginsucces", "loginsucces"); localStorage.setItem("loginchatdetails", klantwaarden); localStorage.setItem("CustValue", klantwaarden); var url = venster.locatie.href; locatie.toewijzen(url); } else if (customervalues== 1) { $(".sent-time").removeClass('chatbot-hide'); $('.chat-bot-Homeicon').removeClass('chatbot-hide'); localStorage.setItem("prospectieblad", "prospectieblad"); localStorage.setItem("κινητό", $("#txtEmail").val()); localStorage.setItem("prospectname", $("#txtName").val()); localStorage.setItem("loginprospect", loginprospect); var url = venster.locatie.href; locatie.toewijzen(url); } } else { var vergetenvlag = $('#vergetenvlag').val(); $('.btnChat').removeClass("oproep"); $('.forgotbtnChat').removeClass("σε εξέλιξη"); $('.submit-formulier').removeClass('chatbot-hide'); $('.sent').removeClass('chatbot-hide'); $('.sent-tags').removeClass('chatbot-hide'); if (vlag vergeten == "1") { $('#foutbericht1').tekst(resultaat); $('#errormessage1').removeClass('chatbot-hide'); var vergetenvlag = $('#vlag vergeten').val(0); } else { $('#foutbericht').tekst(resultaat); $('#foutbericht').removeClass('chatbot-hide'); } $('.prospect').addClass('chatbot-hide'); $('.chatbot-icon').addClass('chatbot-hide'); $('.chat-bot-Homeicon').addClass('chatbot-hide'); $('.chat-popup').removeClass('chatbot-hide'); if (model.UserType == 1) { $('.submit-form').removeClass('chatbot-hide'); $('.prospect').addClass('chatbot-hide'); $("#txtUserName").val() == ""; $("#txtPassword").val() == ""; $('.repliesyes').removeClass('chatbot-hide'); $('.repliesno').addClass('chatbot-hide'); $('#txtUserName').val(''); $('#txtΚωδικός πρόσβασης').val(''); $('#txtforgotUserName').val(''); $('#txtforgotPassword').val(''); } else { $('.submit-form').addClass('chatbot-hide'); $('.prospect').removeClass('chatbot-hide'); $("#txtName").val() == ""; $("#txtEmail").val() == ""; $('.antwoordenja').addClass('chatbot-hide'); $('.repliesno').removeClass('chatbot-hide'); } } if (model.forgotLogin == "ναι") { $('#chatbot-Mainsubmit').addClass('chatbot-hide'); } else { $("#forgotlog").css("display", "none"); } }, σφάλμα: συνάρτηση (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); $('.chat-bot-Homeicon').removeClass('chatbot-hide'); // $("#loadingMask").css('zichtbaarheid', 'verborgen'); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } //Het verwijderen van een verborgen homeicon() { $('.chat-bot-Homeicon').removeClass('chat bot-hide'); } $(document).off('klik', 'p.offclick'); $(document).on('click', '.sent-tags p', function () { if ((!$(this).parent().hasClass('expand') && !$(this).hasClass ('offclick')) || (!$(this).parent().hasClass('hallo') && !$(this).hasClass('offclick'))) { $(this).parent(). addClass('expand'); $(this).parent().find('p').addClass('chatbot-hide'); $('li.sent-tags.dis.expand').find(' br').replaceWith(""); var dispositionId = $(this).attr('id'); var subdispositionid = $(this).attr('subdisid'); var name = $(this).attr( 'όνομα'); var model = $(dit).attr('modelwaarde'); var url = $(dit).attr('dispourl'); var callagentname = $(this).attr('callwithagentname'); var getmobilevalue = $(this).attr('getmobilenovalue'); if (callagentname != null) { callwithagent(null, callagentname); } if (getmobilevalue != null) { getmobileno(getmobilevalue); } if (url != undefined && url != null && url===" ") { url = url.replace(" ", ""); } if (dispositionId != undefined && (url == null || url ==="" | | url ===" ")) dispositionsclick(dispositionId, subdispositionid, naam, model); if ((url != undefined || url != null) && url!="") { // $("#loadingcenter").css('visibility', 'visible'); loadDispositions(dispositionId, subdispositionid, url, naam, model); // $("#loadingcenter").css('zichtbaarheid', 'verborgen'); } // $("#loadingcenter").css('zichtbaarheid', 'verborgen'); if ($(dit).hasClass('sharefeedback')) { sharefeedback(); } if ($(dit).hasClass('continueno')) { continueno(); } }); functie dispositionsclick(dispositionId, subdispositionid, naam, model) { bestaan ​​= 0; var prospectval = localStorage.getItem("prospecthistory"); var waarde = ''; var naamwaarde = localStorage.getItem("gebruikersnaamwaarde"); if (naamwaarde == null || naamwaarde == " ") { naamwaarde = $('p.extra').text(); } if (model == 0) { val = $("p.customer").text(); val = $.trim(val); } anders {val = μοντέλο; } als (μοντέλο == απροσδιόριστο) { val = 0; } var dynamischeHtml = ''; if (όνομα != null) { dynamischeHtml += '

 • ' + naam + '

 • '? if (naam == "Hauptmenü" || naam == "Hoofdmenu" || naam == "Hoofdmenu" || naam == "Hoofdmenu" || naam == "Hlavní Menu") { var vandaag = nieuwe Datum () var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); dynamischeHtml += '

  ' + tijd + '

  '; } $(".sent-time").append($.parseHTML(dynamicHtml)); } $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getdispositions?dispositionId=" + dispositionId + "&subDispositionId=" + subdispositionid + "&modeltype=" + val, type: "GET", contentType: "application/json;charset =UTF-8", async: true, cache: false, success: function (αποτέλεσμα) { var tt = αποτέλεσμα; var i; for (var i = 0; i < tt.length; i++) { if (tt[i ].Name === "ContinueNo") { tt.splice(i, 1); } } var url = window.location.href; var splitURL = url.toString().split("/"); urlvalue = splitURL [0] + "//" + splitURL[1] + splitURL[2]; if (dispositionId == 0 && subdispositionid == 0) { var maindispositions = ''; var today = new Date(); var time = σήμερα .toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); maindispositions += "

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (4)

  Hallo" + " " + naamwaarde + "


  "; if (prospectval != null) maindispositions += "

  Waar ben je in geïnteresseerd?

  "; else hoofddisposities += "

  Hoe kan ik u helpen?

  "? belangrijkste stemmingen += "
 • "; for (i = 0; i < tt.length; i++) { if (tt[i].DispositionURL != null) { if (tt[i].DispositionURL == 'Annuleren') { tt[i]. DispositionURL = Ακύρωση;} var xxvalue = tt[i].DispositionURL.includes('/') == true ? (urlvalue + tt[i].DispositionURL) : tt[i].DispositionURL;maindispositions += '

  ' + tt[i].Naam + '


  '; hoofdbepalingen += "\n"; } else { hoofddisposities += '

  ' + tt[i].Naam + '


  '; hoofdbepalingen += "\n"; } } hoofdindelingen += "
 • "? belangrijkste stemmingen += '

  ' + tijd + '

  '; $("sent-time").append($.parseHTML(maindispositions)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } else { var dynamischeHtml = ''; var mainmenuval = "Hoofdmenu"; var vandaag = nieuwe Datum(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); dynamischeHtml += '

  ' + tijd + '

  '; dynamischeHtml += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (5)'; if(tt.length > 0) { if (tt[0].ResponseText != null) dynamischeHtml += "

  " + tt[0]. AntwoordTekst + "

  "; } dynamischeHtml += "
 • "; for (i = 0; i < tt.length; i++) { if (tt[i].DispositionURL == "Last") { if (tt[i].Name.includes("
  ")) { var st = tt[i].Naam.split("
  "); voor (var i = 0; i < st.length; i++) { dynamischeHtml += "
 • " + st[i] + "

 • "; } } else { dynamischeHtml += "

 • " + tt[i].Naam + "

 • "; } $(".sent-time").append($.parseHTML(dynamicHtml)); var repl = ''; repl += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (6)

  Hebben wij u kunnen helpen?

 • '; repl += '

 • Geslacht

 • '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); dynamischeHtml = ''; } else if (tt[i].DispositionURL != null) { var xxvalue = tt[i].DispositionURL.includes('/') == true ? (urlwaarde + tt[i].DispositionURL) : tt[i].DispositionURL; dynamischeHtml += '

  ' + tt[i].Naam + '

  '; } else { dynamischeHtml += '

  ' + tt[i].Naam + '

  '; } } if (resultaat[0].DispositionURL != "Laatste") dynamicHtml += '

  Hoofdzakelijk menukaart

  '; dynamischeHtml += '

  ' + tijd + '

  '; dynamischeHtml += ""; $(".sent-time").append($.parseHTML(dynamicHtml)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } var hh = $("li.verzonden-tijd").html(); localStorage.setItem("chatsessoin", ωω); if (prospectval != null) { localStorage.setItem("prospecthistory", hh); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } var zijn = ''; zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); saveGeschiedenis(zijn); // $("#loadingMask").css('zichtbaarheid', 'verborgen'); }, σφάλμα: συνάρτηση (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); } function loginprospect() { dataLayer.push({ event: 'trackEvent', eventCategory: 'Chat', eventAction: 'User που υποβλήθηκαν δεδομένα επικοινωνίας' }); localStorage.removeItem("loginprospect"); $('.btnChat').removeClass("oproep"); $('#foutbericht').addClass('chatbot-hide'); $('.submit-formulier').addClass('chatbot-hide'); $('.verzonden').addClass('chatbot-hide'); $('.sent-tags').addClass('chatbot-hide'); $('.antwoordenja').addClass('chatbot-hide'); $('.repliesno').addClass('chatbot-hide'); $(".sent-time").removeClass('chatbot-hide'); $(".verzonden-tijd").html(''); localStorage.removeItem("prospecthistory"); localStorage.setItem("prospectlogedin", "prospectlogedin"); localStorage.setItem("prospectieblad", "prospectieblad"); var mobileno = localStorage.getItem("κινητό"); $('.chat-popup').removeClass('chatbot-hide'); dispositionsclick(dispositionId, subdispositionid, null, mobileno); $('.chat-bot-Homeicon').removeClass('chatbot-hide'); } functie reloadlogin() { //$("#loadingcenter").css('visibility', 'visible'); var klantwaarde = localStorage.getItem("loginchatdetails"); localStorage.removeItem("loginchatdetails"); var sessiewaarde = ''; var lastedupdateddate = ''; $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getchathistory", τύπος: "GET", cache: false, datatype: 'json', contentType: "application/json;charset=UTF-8", async: true, επιτυχία: συνάρτηση (δεδομένα) { var tt = δεδομένα; ​​lastedupdateddate = tt.LastUpdated; sessionvalue = tt.History; var today = new Date(); var dd = String(vandaag .getDate()).padStart(2, '0 '); var mm = String(vandaag.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); //Ο Ιανουάριος είναι 0!var jjjj = vandaag.getFullYear(); σήμερα = εεεε + '- ' + mm + '-' + ηη; var st = laatst bijgewerkte datum; var ss = st.split("T"); var s = ss[0]; if (σήμερα == s) { $('.chat-popup '). removeClass('chatbot-hide'); $('.chat-bot-Homeicon').removeClass('chatbot-hide'); $('.btnChat').removeClass("inprogress"); $( '#errormessage ').addClass('chatbot-hide'); $('.submit-formulier').addClass('chatbot-hide'); $('.sent').addClass('chatbot-hide') ; $( '.sent-tags').addClass('chatbot-hide'); $('.repliesyes').addClass('chatbot-hide'); $('.repliesno').addClass('chatbot- verbergen') $('.berichten').verwijderenKlasse('increasesscroll'); $(".sent-time").removeClass('chatbot-hide'); $("verzonden-tijd").html($.parseHTML(sessiewaarde)); if (sessiewaarde != "" && sessiewaarde != null) { var repl = ''; repl += 'De vorige chatsessie is beëindigd
  '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); var hh = $("li.verzonden-tijd"); $('.connectwithagent').prevAll('li.sent-tags').find('p').addClass('offclick'); $('.hidefeedback').verwijderen(); } $('#txtupdatenummer').verwijderen(); var zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); localStorage.setItem("chatsessoin", ja); dispositionsclick(dispositionId, subdispositionid, null, customerval); } else { dispositionsclick(dispositionId, subdispositionid, null, customerval); } // $("#loadingcenter").css('zichtbaarheid', 'verborgen'); }, σφάλμα: συνάρτηση (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); } συνάρτηση annuleren() { var val = $("p.klant").text(); val = $.trim(val); var repl = ''; herhaal += "

  (Video) Eerste gebruik M7 SAT801 - TV VLAANDEREN

 • Annuleren

 • "; repl += 'Bedankt dat u contact met ons opneemt. U kunt het chatscherm sluiten.
  '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); $('.hidefeedback').addClass('chatbot-hide'); if ($('li.verzonden-tijd .hidefeedback.chatbot-hide').lengte > 0) { $('li .hidefeedback.chatbot-hide').verwijderen(); } if (val != "0") { var his = $("li.sent-time").html(); saveGeschiedenis(zijn); } if (val == "0") { localStorage.removeItem("prospectlogedin"); localStorage.removeItem("opnieuw laden"); localStorage.removeItem("chatsessoin"); localStorage.removeItem("url"); localStorage.removeItem("storehistory"); localStorage.removeItem("prospecthistory"); localStorage.removeItem("gebruikersnaamwaarde"); localStorage.clear(); } localStorage.setItem("annuleren", "annuleren"); localStorage.setItem("isCancelClicked", "true"); localStorage.removeItem("prospecthistory"); $('.chat-bot-icon').removeClass('chatbot-hide'); $('.chat-popup').addClass('chatbot-hide'); $('.chat-bot-Homeicon').addClass('chatbot-hide') // localStorage.setItem("isChatPopupEnable", "false"); } συνάρτηση loadDispositions(dispositionId, subDispositionId, url, name, model) { url= $.trim(url); // $("#loadingcenter").css('zichtbaarheid', 'zichtbaar'); var prospectval = localStorage.getItem("prospecthistory"); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var vandaag = nieuwe Datum(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); if (url == "Annuleren"){ return annuleren(); } public_holidays() { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; herhaal += "Wij brengen u in contact met een medewerker..."; herhaal += "Ons team staat van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur voor u klaar. en 18.00 uur, met uitzondering van feestdagen. Probeer het later opnieuw.
  "; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", του); } $('.sent-time-current1').removeClass('chatbot-hide'); return } else if (isvalida_holidays) { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; herhaal += "Wij brengen u in contact met een medewerker..."; herhaal += "Wij zijn vandaag gesloten. Na deze vakantie zijn wij weer bereikbaar.
  "; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", του); } $('.sent-time-current1').removeClass('chatbot-hide'); return } else {if (localStorage.getItem("company") == "freesatcz") { var val = $("p.customer").text(); val = $.trim(val); var infoText = null; $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getdispositions?dispositionId=" + 0 + "&subDispositionId=" + dispositionId + "&modeltype=" + val, type: "GET", contentType: "application/json;charset=UTF-8", async: true, cache: false, success: function (αποτέλεσμα) { if (resultaat.lengte > 0) { infoText = resultaat[0].Naam; var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); var mainmenuval = "Hoofdmenu"; var rep = ''; agent += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (7)

  ' + infoTekst + '

  '? vertegenwoordiger +="
 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (8)

  Hoe wilt u contact met ons opnemen?

  "; rep += '

  ' + tijd + '

  '? agent += '
 • Chatten met een medewerker


  '? agent += '

  Bel me terug


  '? agent += '

  Hoofdzakelijk menukaart

  '? vertegenwoordiger +="
 • "; $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", του); } return } else { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); var mainmenuval = "Hoofdmenu"; var rep = ''; vertegenwoordiger +="

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (9)

  Hoe wilt u contact met ons opnemen?

  "; rep += '

  ' + tijd + '

  '? agent += '
 • Chatten met een medewerker


  '? agent += '

  Bel me terug


  '? agent += '

  Hoofdzakelijk menukaart

  '? vertegenwoordiger +="
 • "; $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", it); } return } }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); } if (localStorage.getItem("company") == "freesatsk") { var val = $ ("p.customer").text(); val = $.trim(val); var infoText = null; $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getdispositions?dispositionId=" + 0 + "&subDispositionId= " + dispositionId + "&modeltype=" + val, typ: "GET", contentType: "application/json;charset=UTF-8", async: true, cache: false, success: function ( result ) { if ( result . lengte > 0) { infoText = resultaat[0].Naam; var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); var mainmenuval = "Hoofdmenu"; var rep = ''; agent += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (10)

  ' + infoTekst + '

  '? vertegenwoordiger +="
 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (11)

  Hoe wilt u contact met ons opnemen?

  "; rep += '

  ' + tijd + '

  '? agent += '
 • Chatten met een medewerker


  '? agent += '

  Bel me terug


  '? agent += '

  Hoofdzakelijk menukaart

  '? vertegenwoordiger +="
 • "; $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", του); } return } else { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); var mainmenuval = "Hoofdmenu"; var rep = ''; vertegenwoordiger +="

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (12)

  Hoe wilt u contact met ons opnemen?

  "; rep += '

  ' + tijd + '

  '? agent += '
 • Chatten met een medewerker


  '? agent += '

  Bel me terug


  '? agent += '

  Hoofdzakelijk menukaart

  '? vertegenwoordiger +="
 • "; $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", his); } return } }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); } else if (localStorage.getItem("company") != "freesatsk" && localStorage.getItem( "company") != "freesatcz") { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); var mainmenuval = "Hoofdmenu"; var rep = ''; vertegenwoordiger +="

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (13)

  Hoe wilt u contact met ons opnemen?

  "; rep += '

  ' + tijd + '

  '? agent += '
 • Chatten met een medewerker


  '? agent += '

  Bel me terug


  '? agent += '

  Hoofdzakelijk menukaart

  '? vertegenwoordiger +="
 • "; $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", του); } επιστροφή } } if (url == "Chat") { var isvalida_timings = windows_timings(); //var isvalida_holidays = public_holidays(); if (isvalida_timings) { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; herhaal += "Wij brengen u in contact met een medewerker..."; herhaal += "Ons team staat van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur voor u klaar. en 18.00 uur, met uitzondering van feestdagen. Probeer het later opnieuw.
  "; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", του); } $('.sent-time-current1').removeClass('hide'); } else if (isvalida_holidays) { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

  (Video) Camper schotel tv kijken en nieuwe Android SmartTV installeren

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; herhaal += "Wij brengen u in contact met een medewerker..."; herhaal += "Wij zijn vandaag gesloten. Na deze vakantie zijn wij weer bereikbaar.
  "; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", του); } $('.sent-time-current1').removeClass('hide'); } else { if (localStorage.getItem("company") == "freesatcz") { var val = $("p.customer").text(); val = $.trim(val); var infoText = null; $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getdispositions?dispositionId=" + 0 + " &subDispositionId=" + dispositionId + "&modeltype=" + val, type: "GET", contentType: "application/json;charset=UTF-8", async: true, cache: false, success: function (αποτέλεσμα) { if ( resultaat.lengte > 0) { infoText = αποτέλεσμα[0].Όνομα; var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); var mainmenuval = "Hoofdmenu"; var rep = ''; agent += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (14)

  ' + infoTekst + '

  '? vertegenwoordiger +="
 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (15)

  Hoe wilt u contact met ons opnemen?

  "; rep += '

  ' + tijd + '

  '? agent += '
 • Chatten met een medewerker


  '? agent += '

  Bel me terug


  '? agent += '

  Hoofdzakelijk menukaart

  '? vertegenwoordiger +="
 • "; $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", του); } } else { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); var mainmenuval = "Hoofdmenu"; var rep = ''; vertegenwoordiger +="

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (16)

  Hoe wilt u contact met ons opnemen?

  "; rep += '

  ' + tijd + '

  '? agent += '
 • Chatten met een medewerker


  '? agent += '

  Bel me terug


  '? agent += '

  Hoofdzakelijk menukaart

  '? vertegenwoordiger +="
 • "; $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", του); } } }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); } if (localStorage.getItem("company") == "freesatsk") { var val = $( "p.customer").text(); val = $.trim(val); var infoText = null; $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getdispositions?dispositionId=" + 0 + "&subDispositionId=" + dispositionId + "&modeltype=" + val, type: "GET", contentType: "application/json;charset=UTF-8", async: true, cache: false, success: function (result) {if (result.length) > 0) { infoText = αποτέλεσμα[0].Όνομα; var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); var mainmenuval = "Hoofdmenu"; var rep = ''; agent += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (17)

  ' + infoTekst + '

  '? vertegenwoordiger +="
 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (18)

  Hoe wilt u contact met ons opnemen?

  "; rep += '

  ' + tijd + '

  '? agent += '
 • Chatten met een medewerker


  '? agent += '

  Bel me terug


  '? agent += '

  Hoofdzakelijk menukaart

  '? vertegenwoordiger +="
 • "; $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", του); } } else { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); var mainmenuval = "Hoofdmenu"; var rep = ''; vertegenwoordiger +="

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (19)

  Hoe wilt u contact met ons opnemen?

  "; rep += '

  ' + tijd + '

  '? agent += '
 • Chatten met een medewerker


  '? agent += '

  Bel me terug


  '? agent += '

  Hoofdzakelijk menukaart

  '? vertegenwoordiger +="
 • "; $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", του); } } }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); } else if (localStorage.getItem("company") != "freesatsk" && localStorage.getItem(" εταιρεία") != "freesatcz") { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); var mainmenuval = "Hoofdmenu"; var rep = ''; vertegenwoordiger +="

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (20)

  Hoe wilt u contact met ons opnemen?

  "; rep += '

  ' + tijd + '

  '? agent += '
 • Chatten met een medewerker


  '; // rep += '

  Bel me terug


  '? agent += '

  Hoofdzakelijk menukaart

  '? vertegenwoordiger +="
 • "; $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", του); } } } } //End WithOut Call Back //ticket:487 changes// if ((localStorage.getItem("company") == "hdaustria") && ((dispositionId == " 19") || (dispositionId == "20"))) { var isvalida_timings = windows_timings(); //var isvalida_holidays = public_holidays(); if (isvalida_timings) { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; herhaal += "Wij brengen u in contact met een medewerker..."; herhaal += "Ons team staat van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur voor u klaar. en 18.00 uur, met uitzondering van feestdagen. Probeer het later opnieuw.
  "; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", του); } $('.sent-time-current1').removeClass('hide'); } else if (isvalida_holidays) { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; herhaal += "Wij brengen u in contact met een medewerker..."; herhaal += "Wij zijn vandaag gesloten. Na deze vakantie zijn wij weer bereikbaar.
  "; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $ ("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem ("prospecthistory", του); } $('.sent-time-current1').removeClass('hide'); } else { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); var mainmenuval = "Hoofdmenu"; var rep = ''; vertegenwoordiger +="

  (Video) Instructievideo Opzetten Triax schotelantenne

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (21)

  Hoe wilt u contact met ons opnemen?

  "; rep += '

  ' + tijd + '

  '? agent += '
 • Chatten met een medewerker


  '? agent += '

  Bel me terug


  '? agent += '

  Hoofdzakelijk menukaart

  '? vertegenwoordiger +="
 • "; $(".late-time").append($.parseHTML(rep)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); ("li. verzonden-tijd").html(); saveHistory(zijn); $(".verzonden-tijd").html($.parseHTML(zijn)); if (prospectval != null) { localStorage.setItem (" prospecthistory " , του);}}} if ( url == " NULL " & & subDispositionId != null ) { var ss = $ (" p . klant " ). tekst ( ); var s = $ . trim ( ss ) == "digital channel") { var val = $("p.customer").text(); val = $.trim(val); var infoText = null; $.ajax({ url: "/m7actions/environment /getdispositions ?dispositionId=" + 0 + "&subDispositionId=" + dispositionId + "&modeltype=" + val, typ: "GET", contentType: "application/json;charset=UTF-8", async: true, cache: false , waarde : waarde(waarde) { if (resultaat.lengte > 0) { infoText = waarde[0].Naam; if ((localStorage.getItem("company") == "canaldi guitar")) { if ( infoText != null ) { var repl = ''; repl +=

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var repl2 = ''; repl2 += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (22)

  ' + infoTekst + '

 • '; repl2 += '

  ' + tijd + '

  '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl2)); var zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); if (prospectval != null) { localStorage.setItem("prospecthistory", ja); } localStorage.setItem("storehistory", ja); localStorage.setItem("opnieuw laden", "opnieuw laden"); if (url != "Annuleren" && url != "Iets anders") { location.assign(url); } } } } anders { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); if (prospectval != null) { localStorage.setItem("prospecthistory", ja); } localStorage.setItem("opnieuw laden", "opnieuw laden"); localStorage.setItem("storehistory", ja); if (url != "Annuleren" && url != "Iets anders") { location.assign(url); } } }, σφάλμα: συνάρτηση (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); } if (localStorage.getItem("bedrijf") == "hdaustria") { var val = $("p.customer").text(); val = $.trim(val); var infoText = null; $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getdispositions?dispositionId=" + 0 + "&subDispositionId=" + dispositionId + "&modeltype=" + val, type: "GET", contentType: "application/json;charset= UTF-8", asynchroon: true, cache: false, success: function (result) { if (result.length > 0) { infoText = result[0].Name; if ((localStorage.getItem("company") = = "hdaustria")) { if (infoText != null) { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var repl2 = ''; repl2 += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (23)

  ' + infoTekst + '

 • '; repl2 += '

  ' + tijd + '

  '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl2)); var zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); if (prospectval != null) { localStorage.setItem("prospecthistory", ja); } localStorage.setItem("storehistory", ja); localStorage.setItem("opnieuw laden", "opnieuw laden"); if (url != "Annuleren" && url != "Iets anders") { location.assign(url); } } } } else { //answerOption(prospectval, url); var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); if (prospectval!= null) { localStorage.setItem("prospecthistory", of); } localStorage.setItem("opnieuw laden", "opnieuw laden"); localStorage.setItem ("winkelgeschiedenis", van); if (url != "Annuleren" && url != "Iets anders") { location.assign(url); } } }, fout: functie (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); } //freeSATCZ Antwoord op postcode if (localStorage.getItem("company") == "freesatcz" && (url != "Chat" && url != "Agent" && url != "Iets anders")) { var val = $("p.klant").text(); val = $.trim(val); var infoText = null; $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getdispositions?dispositionId=" + 0 + "&subDispositionId=" + dispositionId + "&modeltype=" + val, type: "GET", contentType: "application/json; charset= UTF-8", asynchroon: true, cache: false, success: function (result) { if (result.length > 0) { infoText = result[0].Name; if ((localStorage.getItem("company") = = "freesatcz")) { if (infoText != null) { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var repl2 = ''; repl2 += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (24)

  ' + infoTekst + '

 • '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl2)); var zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); if (prospectval != null) { localStorage.setItem("prospecthistory", ja); } localStorage.setItem("storehistory", ja); localStorage.setItem("opnieuw laden", "opnieuw laden"); if (url != "Annuleren" && url != "Iets anders") { location.assign(url); } //antwoordoptie(prospectval, url); } } } else {//answerOption(prospectval, url); var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); if (prospectval!= null) { localStorage.setItem("prospecthistory", of); } localStorage.setItem("opnieuw laden", "opnieuw laden"); localStorage.setItem ("winkelgeschiedenis", van); if (url != "Annuleren" && url != "Iets anders") { location.assign(url); } } }, fout: functie (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); } //freeSATSK Antwoord op postcode if (localStorage.getItem("company") == "freesatsk" && (url != "Chat" && url != "Agent" && url != "Iets anders")) { var val = $("p.klant").text(); val = $.trim(val); var infoText = null; $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getdispositions?dispositionId=" + 0 + "&subDispositionId=" + dispositionId + "&modeltype=" + val, type: "GET", contentType: "application/json; charset= UTF-8", asynchroon: true, cache: false, success: function (result) { if (result.length > 0) { infoText = result[0].Name; if ((localStorage.getItem("company") = = "freesatsk")) { if (infoText != null) { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var repl2 = ''; repl2 += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (25)

  ' + infoTekst + '

 • '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl2)); var zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); if (prospectval != null) { localStorage.setItem("prospecthistory", ja); } localStorage.setItem("storehistory", ja); localStorage.setItem("opnieuw laden", "opnieuw laden"); if (url != "Annuleren" && url != "Iets anders") { location.assign(url); } //antwoordoptie(prospectval, url); } } } else {//answerOption(prospectval, url); var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); if (prospectval!= null) { localStorage.setItem("prospecthistory", of); } localStorage.setItem("opnieuw laden", "opnieuw laden"); localStorage.setItem ("winkelgeschiedenis", van); if (url != "Annuleren" && url != "Iets anders") { location.assign(url); } } }, fout: functie (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); } //DirectOne - Antwoord op postcode if (localStorage.getItem("company") == "directone" && (url != "Chat" && url != "Agent" && url != "Iets anders")) { var val = $("p.klant").text(); val = $.trim(val); var infoText = null; $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getdispositions?dispositionId=" + 0 + "&subDispositionId=" + dispositionId + "&modeltype=" + val, type: "GET", contentType: "application/json; charset= UTF-8", asynchroon: true, cache: false, success: function (result) { if (result.length > 0) { infoText = result[0].Name; if ((localStorage.getItem("company") = = "directone")) { if (infoText != null) { var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var repl2 = ''; repl2 += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (26)

  ' + infoTekst + '

 • '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl2)); var zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); if (prospectval != null) { localStorage.setItem("prospecthistory", ja); } localStorage.setItem("storehistory", ja); localStorage.setItem("opnieuw laden", "opnieuw laden"); if (url != "Annuleren" && url != "Iets anders") { location.assign(url); } } } } else { //answerOption(prospectval, url); var repl = ''; repl += '

 • ' + naam + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); if (prospectval != null) { localStorage.setItem("prospecthistory", ja); } localStorage.setItem("opnieuw laden", "opnieuw laden"); localStorage.setItem("storehistory", ja); if (url != "Annuleren" && url != "Iets anders") { location.assign(url); } } }, σφάλμα: συνάρτηση (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); } //var repl = ''; //repl += '

 • ' + naam + '

 • '; //repl += '

  ' + tijd + '

  '; //$(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); //$("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); //var his = $("li.sent-time").html(); //if (prospectval != null) { // localStorage.setItem("prospecthistory", του); //} //localStorage.setItem("opnieuw laden", "opnieuw laden"); //localStorage.setItem("storehistory", ja); //if (url != "Annuleren" && url != "Iets anders" ){ //location.assign(url); // } } // $("#loadingcenter").css('visibility', 'hidden'); }); } συνάρτηση getmobileno(obj, όνομα) { $('.hello').addClass('chatbot-hide'); var vandaag = nieuwe Datum(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); var repl = ''; repl += '

 • Bel me terug

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  (Video) instellen Satenne SATV22HD-PRO satelliet TV voor CanalDigitaal

  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); updatemobielnummer(naam, "test"); } functie updatemobielnummer(naam, test) { localStorage.removeItem("chatsessoin"); var val = $("p.klant").text(); val = $.trim(val); var hasnummer = localStorage.getItem("hasnummer"); var vandaag = nieuwe Datum(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); als (test == "test") { var repl = ''; var telephoneNumberTranslation = 'Telefoonnummer'; if (localStorage.getItem("company") == "directone") { // TODO: verplaats het naar CMS phoneNumerTranslation = 'Telefonszám'; } repl += '

 • ' repl += '

  Op welk nummer kunnen we u bereiken?

  '; repl += '' repl += '' repl += '' //repl += "

  "; herhaal += "

  "; herhaal += "

 • "; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); } var his = $("li.sent-time").html(); country_codes(); saveHistory(his); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } function postMessage(modellen) { localStorage.removeItem("chatsessoin"); var vandaag = nieuwe datum(); var tijd = today.toLocaleString('en-US', { ώρα: 'αριθμητικό', λεπτό: 'αριθμητικό', hour12: false }); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0] .scrollHeight); var forgetnoflag = $('#forgotnflag').val(); var sessionValue = localStorage.getItem("forgot_session"); var forgetjson = JSON.stringify(sessionValue); var modeljson = JSON.stringify(modellen) ; var forgetpostmodel = { "Message": models.Message, "Mobile": models.Mobile, "SessionValue": sessionValue }; localStorage.removeItem("forgot_session"); if (forgotnflag == "1") {$.ajax ({ url: "/m7actions/myenvironment/forgotloginpostmessage/", τύπος: "POST", cache: false, data: JSON.stringify(forgotpostmodel), contentType: "application/json;charset=UTF-8", success: function (αποτέλεσμα) { als (resultaat == "waar") { var repl = ''; if ($("#txtMessage").val() != "") { repl += '

 • ' + $("#txtMessage").val() + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; var zijn = ""; $("Forgotsenttime").append($.parseHTML(repl)); zijn = $("li.Forgotsenttime").html(); $("#txtMessage").val(""); $('.Forgotsenttime').removeClass('chatbot-hide'); $("#txtMessage").val(""); // saveHistory (zijn); $(".Forgotsenttime").html($.parseHTML(his)); } } else { $("#ChatErrorMessage").removeClass("chatbot-hide"); } }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThown) { $("#ChatErrorMessage").removeClass("chatbot-hide"); } }); } else { $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/postmessage/", type: "POST", cache: false, data: JSON.stringify(models), contentType: "application/json;charset=UTF- 8", επιτυχία: συνάρτηση (αποτέλεσμα) { if (result == "true") { var repl = ''; if ($("#txtMessage").val() != "") { repl += '

 • ' + $("#txtMessage").val() + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; var zijn = ""; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); $("#txtMessage").val(""); saveGeschiedenis(zijn); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); } } else { $("#ChatErrorMessage").removeClass("chatbot-hide"); } }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThown) { $("#ChatErrorMessage").removeClass("chatbot-hide"); } }); } } $('.forgotbtnChat').click(function () { if (!$(this).hasClass("inprogress")) { $(this).addClass("inprogress"); if ($("# txtforgotUserName").val() == "" || $("#txtforgotPassword").val() == "") {if ($("#txtforgotUserName").val() == "") { $ ("#txtforgotUserName").css("border", "1px σταθερό κόκκινο"); $('.forgotbtnChat').removeClass("inprogress"); } else { $("#txtforgotUserName").css("border ", "1px συμπαγές μαύρο"); } if ($("#txtforgotPassword").val() == "") { $("#txtforgotPassword").css("border", "1px σταθερό κόκκινο"); $('.forgotbtnChat').removeClass("inprogress"); } else { $("#txtforgotPassword").css("border", "1px solid black"); } } else { var model = { "UserName" : $("#txtforgotUserName").val(), "Wachtwoord": $("#txtforgotPassword").val(), "ZipCode": "", "ReturnUrl": "", "RememberMe": false, " UserType": 1, "forgotLogin": "yes" }; loginchatDetails(model); $('#forgot').css('display', 'none'); $('.forgotreplyes').addClass('chatbot -κρύβω'); } } }); var laatsteScrollBoven = 0; $('#msg1').scroll(functie (gebeurtenis) { $("#ChatErrorMessage").addClass("chatbot-hide"); $("#ErrorMessage_messagevalidation").addClass("chatbot-hide"); $ ("#ErrorMessage_invalidnumber").addClass("chatbot-hide"); $("#invalid_file_error").addClass("chatbot-hide"); var st = $(this).scrollTop(); if (st > lastScrollTop ) { gescrolld = waar; } else { gescrolld = false; } lastScrollTop = st; }); κύλιση = ψευδής; $("#msg1").on('scroll', functie () { }); $(document).on('click', "p.yes", function () { dataLayer.push({ event: 'trackEvent', eventCategory: 'Chat', eventAction: ' ', eventLabel : ' {{Ja}}' }); localStorage.removeItem("prospecthistory"); $('.chat-bot-icon').addClass('chatbot-hide'); $('.submit-form') .removeClass ('chatbot-hide'); $('.prospect').addClass('chatbot-hide'); $('#forgotlog').addClass('chatbot-hide'); $('.repliesyes' ).verwijderClass('chatbot-hide'); $('.repliesno').addClass('chatbot-hide'); $('#txtUserName').val(''); $('#txtPassword'). val( ''); $('#errormessage').addClass('chatbot-hide'); var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric' , λεπτό : 'numeriek', hour12: false }) $('#message-time-3').text(time); $("#message-time-3").css('visibility', 'visible' ); $('#bericht-tijd-1').tekst(tijd); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); }); $(document).on('click', "p.no", function () { dataLayer.push({ event: 'trackEvent', eventCategory: 'Chat', eventAction: 'Ο χρήστης ξεκινά τη συνεδρία συνομιλίας' , gebeurtenisLabel : ' {{Nein}}' }); localStorage.removeItem("prospecthistory"); $('.chat-bot-icon').addClass('chatbot-hide'); $('.submit-form') .addClass ('chatbot-hide'); $('.prospect').removeClass('chatbot-hide'); $('.repliesyes').addClass('chatbot-hide'); $('.repliesno' ).verwijderClass('chatbot-hide'); $('#txtName').val(""); $('#txtEmail').val(""); var today = νέα Ημερομηνία(); var time = toLocaleString('en-US', { ώρα: 'numeric', λεπτό: 'numeric', hour12: false }) $('#message-time-4').text(time); $("#message -time -4").css('zichtbaarheid', 'zichtbaar'); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); }); $('.btnForgotnoSubmit').click(function () { if (!$(this).hasClass("inprogress")) { localStorage.setItem("prospectname", $("#txtForgotnoName").val()) ; localStorage.setItem("κινητό", $("#txtForgotnoEmail").val()); var email = $("#txtForgotnoEmail").val(); var regex = /^([a-zA-Z0- 9_.+-])+\@(([a-zA-Z0-9-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/; $(αυτό .addClass("in progress"); if ($("#txtForgotnoName").val() == "" || $("#txtForgotnoEmail").val() == "" || $("#txtForgotnoName ").val().length <= 3 || $("#txtForgotnoEmail").val().length >= 1) { if ($("#txtForgotnoName").val() == "" || $("#txtForgotnoName").val().length <= 3) { $("#txtForgotnoName").css("border", "1px σταθερό κόκκινο"); $(this).removeClass("inprogress") ; } else { $("#txtForgotnoName").css("border", "1px effen zwart"); } if ($("#txtForgotnoEmail").val() == "") { $("#txtForgotnoEmail " ").css("border", "1px σταθερό κόκκινο"); $(this).removeClass("inprogress"); } else {if (regex.test(email)) {$("#txtForgotnoEmail"). css ("grens", "1px συμπαγές μαύρο"); $('#errormessageforgotno').addClass('chatbot-hide'); } else { $('.btnForgotnoSubmit').removeClass("inprogress"); $('#errormessageforgotno').removeClass('chatbot-hide'); $('.chat-bot-Homeicon').addClass('chatbot-hide'); } } if (regex.test(email) && $("#txtForgotnoName").val().length >= 3) { $('.chat-bot-Homeicon').removeClass('chatbot-hide'); var v = $('#vlag vergeten').val(1); callwithagentforgotlogin(1, "Ξέχασα τη σύνδεση"); $('#forgotlog').css('weergeven', 'none'); $('#vergeten').addClass('chatbot-hide'); $('#forgotno').addClass('chatbot-hide'); $('.forgotnoflow').addClass('chatbot-hide'); $('.chat-bot-Homeicon').addClass('chatbot-hide'); $("#txtForgotnoName").val(""); $("#txtForgotnoEmail").val(""); $('.forgotreplyno').removeClass('chatbot-hide'); $('.btnForgotnoSubmit').removeClass("in progress"); var vandaag = nieuwe Datum(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }) $('#message-time-8').text(time); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } } } }); } //op de telefoon localStorage.setItem("isChatPopupEnable", "true"); function country_codes() { var countrycodes = "0043 Αυστρία,0032 Βέλγιο,00359 Βουλγαρία,00385 Κροατία,00420 Τσεχία,0033 Γαλ op,0049 op,0030 op,0036 op,0039 op,00352 op1000 af Prijs 4, Prijs 100, Prijs 30, Prijs 100,00 ,0040 Ρουμανία,00421 Σλοβακία,0034 Ισπανία"; var codes = landcodes.split(','); for (var i = 0; i < codes.length; i++) { $("#ddlcountrycodes").append($("

  ").val(codes[i].split(" ")[0]).html("+" +codes[i].slice(2))) } } function callme(name) { localStorage.removeItem(" chatsessie"); var validatienummer = /^[(]?[0-9]{3}[)]?[-\s\.]?[0-9]{3}[-\s\.]?[ 0-9]{4,6}$/im; $('.btnProspect').removeClass("inprogress"); if ($("#txtupdatenumber").val() == "" || $(' #ddlcountrycodes').val()=="") { $("#txtupdatenumber").css("grens", "1px effen rood"); $("#ddlcountrycodes").css("grens", " 1px effen rood"); } if (validatenumber.test($("#txtupdatenumber").val())) { if ($('#ddlcountrycodes').val() != "") { $(" # txtupdatenumber").css("border", "1px solid black"); var s = $('#ddlcountrycodes option:selected').val() + $('#txtupdatenumber').val(); callmeback( naam , s); $(".call").prop('disabled', true); } else { $("#ddlcountrycodes").css("border", "1px solid red"); } } else { $ ("#txtupdatenumber").css("border", "1px solid red"); $("#errormessagennumber").removeClass("chatbot-hide"); } } functie callmeback(naam, mobiel) { if ( ! $('.call').hasClass("in uitvoering")) { $('.call').addClass("in uitvoering"); var vandaag = nieuwe Datum(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/callmeagent?dispositionname=" + name + "&mobile=" + mobile, type: "GET", cache: false, contentType: "application/json;charset=UTF-8 ", succes: function (resultaat) { if (result == "true") { if ($("li.sent.number").length > 0) { $(".number").remove(); $ ("#txtupdatenumber").remove() } var repl = ''; repl += 'Succes! Wij bellen u binnen 20 minuten.'; // repl += 'Bedankt dat u contact met ons opneemt. U kunt het chatscherm sluiten.
  '? $('.hidefeedback').addClass('chatbot-hide'); $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); var rep = ''; agent += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (27)

  Hebben wij u kunnen helpen?

 • '? agent += '

 • Geslacht

 • '? agent += '

  ' + tijd + '

  '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(rep)); // $(dit).addClass("σε εξέλιξη"); var zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); saveGeschiedenis(zijn); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } else if (resultaat == "false") { $('#errormessagennumber').removeClass('chatbot-hide'); $('.call').removeClass("inprogress"); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } }, σφάλμα: συνάρτηση (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); $('.call').removeClass("inprogress"); } } συνάρτηση wachtwoord vergeten() { var urlvalue = ''; var url = venster.locatie.href; var splitURL = url.toString().split("/"); if (url.includes("canaldigitaal")) { urlwaarde = splitURL[0] + "//" + splitURL[1] + splitURL[2] + "/mijn-canaldigitaal/wachtwoord-vergeten/"; venster.open(urlwaarde, "_self"); } if (url.includes("hdaustria")) { urlvalue = splitURL[0] + "//" + splitURL[1] + splitURL[2] + "/myhdaustria/passwort-vergessen/"; venster.open(urlwaarde, "_self"); } if (url.includes("freesat") && url.includes("cz")) { urlvalue = splitURL[0] + "//" + splitURL[1] + splitURL[2] + "/muj-freesat/ zapomenute-heslo/"; venster.open(urlwaarde, "_self"); } if (url.includes("freesat") && url.includes("sk")) { urlvalue = splitURL[0] + "//" + splitURL[1] + splitURL[2] + "/moj-freesat/ zabudnute-heslo/"; venster.open(urlwaarde, "_self"); } if (url.includes("directone")) { urlvalue = splitURL[0] + "//" + splitURL[1] + splitURL[2] + "/mydirectone/elfelejtett-jelszo/"; venster.open(urlwaarde, "_self"); } } συνάρτηση nocredentails() { var urlvalue = ''; var url = venster.locatie.href; var splitURL = url.toString().split("/"); if (url.includes("canaldigitaal")) { urlvalue = splitURL[0] + "//" + splitURL[1] + splitURL[2] + "/mijn-canaldigitaal/account-aanmaken/"; venster.open(urlwaarde, "_self"); } if (url.includes("hdaustria")) { urlvalue = splitURL[0] + "//" + splitURL[1] + splitURL[2] + "/myhdaustria/account-anlegen/"; venster.open(urlwaarde, "_self"); } if (url.includes("freesat") && url.includes("cz")) { urlvalue = splitURL[0] + "//" + splitURL[1] + splitURL[2] + "/muj-freesat/ vytvorit-ucet/"; venster.open(urlwaarde, "_self"); } if (url.includes("freesat") && url.includes("sk")) { urlvalue = splitURL[0] + "//" + splitURL[1] + splitURL[2] + "/moj-freesat/ vytvorit-ucet/"; venster.open(urlwaarde, "_self"); } if (url.includes("directone")) { urlvalue = splitURL[0] + "//" + splitURL[1] + splitURL[2] + "/mijndirectone-regisztracio/"; venster.open(urlwaarde, "_self"); } } function forgetlogin() { //harsha verandert $('.Forgot').css('display', 'block'); $('.submit-formulier').addClass('chatbot-hide'); $('#chatbot-Mainsubmit').addClass('chatbot-hide'); $('#vergeten').removeClass('chatbot-hide'); $('#forgotno').removeClass('chatbot-hide'); $('#vergeten').removeClass('chatbot-hide'); $('#forgotno').removeClass('chatbot-hide'); var vandaag = nieuwe Datum(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }) $('#message-time-6').text(time); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); // geef onwaar terug; }; συνάρτηση forgetyes() { var v = $('#forgotnflag').val(1); $('.forgotreplyes').removeClass('chatbot-hide'); $('.submit-formulier').addClass('chatbot-hide'); $('#vergeten').addClass('chatbot-hide'); $('#forgotno').addClass('chatbot-hide'); $('#forgotlog').css('weergeven', 'blokkeren'); $('#forgotlog').removeClass('chatbot-hide'); var vandaag = nieuwe Datum(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }) $('#message-time-7').text(time); $('#bericht-tijd-5').tekst(tijd); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); }; function Continue() { dispositionsclick(dispositionId, subdispositionid, null, 0) $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } συνάρτηση isName(gebeurtenis) { var regex = nieuwe RegExp(/[\p{L} ]+/ug); var strigChar = String.fromCharCode(!event.charCode ? event.which: event.charCode); if (regex.test(strigChar)) { $("#txtName").css("border", "1px συμπαγές μαύρο"); Hoe werkt het? } return false } συνάρτηση isEmail(event) { var regex = /^([\w-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1, 3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([\w-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9 ]{1,3})(\]?)$/; var strigChar = String.fromCharCode(!event.charCode ? event.which: event.charCode); if (regex.test(strigChar)) { $("#txtEmail").css("border", "1px effen zwart"); Hoe werkt het? } return false } συνάρτηση isNumber(evt) { evt = (evt) ? evt : venster.gebeurtenis; var charCode = (evt.welke) ? evt.welke : evt.keyCode; if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57)) { return false; } else { if ($("#txtEmail").val().length > 14) return false; } if (charCode === 13) { $(".btnProspect").klik(); } επιστροφή waar; } συνάρτηση getmeesage(timeStampInMsec) { var tijdstempeldata = ''; var lastedupdateddate = ''; $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getchathistory", τύπος: "GET", contentType: "application/json;charset=UTF-8", async: true, cache: false, type data: 'json' , επιτυχία: συνάρτηση (αποτέλεσμα) { var tt = aποτέλεσμα lastedupdateddate = tt.LastUpdated; var today = νέα Ημερο μηνία(); var dd = String(vandaag.getDate()).padStart(2, '0'); var mm = Vraag (today.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); //Ο Ιανουάριος είναι 0! var εεε = today.getFullYear(); σήμερα = εεε ε + '-' + mm + '-' + ηη; var st = lastedupdateddate; var ss = st.split("T"); var s = ss[0]; if (localStorage.getItem("lastmessagetimestamp") != null && σήμερα != s) { localStorage.removeItem ("lastmessagetimestamp"); } }, σφάλμα: συνάρτηση (jqXhr, textStatus, errorThrown) { } }); als (timeStampInMsec!= null) { timestampdata = timeStampInMsec; } var prospectmobile = localStorage.getItem("κινητό"); intervalId = window.setInterval(function () { if (scrolled) { $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } var timeStampInMs = window.performance && window.performance .now && window.performance.timing && window.performance.timing.navigationStart ?window.performance.now() + window.performance.timing.navigationStart : Date.now(); var msgtimestmap = (timeStampInMs, Date.now() ); $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getchatmessage?newtimestamp=" + timestampdata + "&messagetimestmap=" + msgtimestmap + "&mobile=" + prospectmobile, τύπος: "GET", cache: false, contentType: " application/json;charset=UTF-8", επιτυχία: συνάρτηση (αποτέλεσμα) { if (αποτέλεσμα != null) { var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US ', { uur: 'numeric', λεπτό: 'numeric', hour12: false }); var repl = ''; var objLength = Object.keys(result).length; for (κλειδί στο αποτέλεσμα) { var str2 = "Αυτή η συν ομιλία επιλύθηκε " ;if (key.indexOf(str2) != -1) { repl += 'Uw aanvraag is succesvol verwerkt.
  '; var vergetenvlag = $('#vlag vergeten').val(); if (forgotnflag == "1") { $(".Forgotsenttime").append($.parseHTML(repl)); $('.Forgotsenttime').removeClass('chatbot-hide'); } else { $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); } $('.message-input').addClass('chatbot-hide'); clearInterval(intervalId); if ($('li.replies.user-clicked').length > 0) { $('.messages').addClass('increasesscroll'); $('li.antwoorden').removeClass('gebruiker-klik'); } var rep = ''; αντιπρόσωπος += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (28)

  Hebben wij u kunnen helpen?

 • '? agent += '

 • Geslacht

 • '? agent += '

  ' + tijd + '

  '; var vergetenvlag = $('#vlag vergeten').val(); var zijn = ""; if (forgotnflag == "1") { his = $("li.Forgotsenttime").html(); saveGeschiedenis(zijn); $(".Forgotsenttime").html($.parseHTML(his)); $('.Forgotsenttime').removeClass('chatbot-hide'); } else { $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); saveGeschiedenis(zijn); } $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ; } anders { repl += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (29)

  ' + toets + '

  '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? if (!--objLength) timestampdata = result[key]; localStorage.setItem("laatsteberichttijdstempel", resultaat[sleutel]); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } } } var vergetenvlag = $('#vergetenvlag').val(); var zijn = ""; if (forgotnflag == "1") { $(".Forgotsenttime").append($.parseHTML(repl)); zijn = $("li.Forgotsenttime").html(); $('.Forgotsenttime').removeClass('chatbot-hide'); localStorage.setItem ("Forgotsenttime", van); } else { $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); } saveGeschiedenis(zijn); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (gebladerd) { $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } }, fout: functie (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); }, 5000); } function callwithagent(selectType, naam) { $('.hello').addClass('chatbot-hide'); var vandaag = nieuwe Datum(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); var repl = ''; var zijn = ""; openbare_feestdagen()Wij brengen u in contact met een medewerker."; herhaal += "Ons team staat van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur voor u klaar. en 18.00 uur, met uitzondering van feestdagen. Probeer het later opnieuw.
  "; $(".Vergeten-tijd").append($.parseHTML(repl)); // his = $("li.Vergeten-tijd").html(); $(".Vergeten-tijd") .removeClass('chatbot-hide'); return } else if (isvalida_holidays) { var repl = ''; repl += "Wij brengen u in contact met een medewerker..."; herhaal += "Wij zijn vandaag gesloten. Na deze vakantie zijn wij weer bereikbaar.
  "; $(".Vergeten-tijd").append($.parseHTML(repl)); // his = $("li.Vergeten-tijd").html(); $(".Vergeten-tijd") .removeClass('chatbot-hide'); return } else { var repl = ''; repl += "
 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (30)

  Uw login is hetzelfde als het e-mailadres waarmee u zich aanmeldde voor Canal Digitaal. Weet je dit e-mailadres nog?

  "; repl += '

  ' + tijd + '

  '; herhaal += "Wij brengen u in contact met een medewerker..."; herhaal += "Vertel ons in de tussentijd in het kort waarmee we u kunnen helpen.
 • "; $(".Vergeten-tijd").append($.parseHTML(repl)); // his = $("li.Vergeten-tijd").html(); $(".Vergeten-tijd") .removeClass('chatbot-hide'); } } else { var repl = ''; repl += "

 • Chatten met een medewerker

 • "; repl += '

  ' + tijd + '

  '; herhaal += "Wij brengen u in contact met een medewerker..."; herhaal += "Vertel ons in de tussentijd in het kort waarmee we u kunnen helpen.
  "; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); his = $("li.sent-time").html(); } saveHistory(his); $(".sent -time").html($.parseHTML(his)); var mobileprospect = localStorage.getItem("mobile"); var prospectname = localStorage.getItem("prospectname"); $("#msg1").scrollTop($ ("#msg1")[0].scrollHeight); var timeStampInMs = window.performance && window.performance.now && window.performance.timing && window.performance.timing.navigationStart ?window.performance.now() + window. performance.timing.navigationStart : Date.now(); var msgtimestmap = (timeStampInMs, Date.now()); var mobileprospect = localStorage.getItem("mobile"); var session_Id = null; $.ajax({ url: " /m7actions/myenvironment/createsession?messagetimestmap=" + msgtimestmap + "&mobile=" + mobileprospect + "&propsectname=" + prospectname + "&dispositionname=" + name, type: "GET", cache: false, contentType: "application/json ;charset=UTF-8", success: function (result) { if (result != null) { session_Id = result; SignalR_Hub(false, session_Id); } localStorage.removeItem("Prospectnaam"); }, fout: functie (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); $('.message-input').removeClass('chatbot-hide'); $('.berichten').addClass('toenamescroll'); var timeStampInMs = window.performance && window.performance.now && window.performance.timing && window.performance.timing.navigationStart ? venster.prestaties.nu() + venster.prestaties.timing.navigatieStart : Datum.nu(); var timeStampInMss = (timeStampInMs, Datum.nu()); //getmessage(timeStampInMss); }); } functie callfeedback() { var feedback = ''; opmerkingen += "

 • En

 • "; $(".sent-time").append($.parseHTML(feedback)); var his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent -time").html($.parseHTML(his)); var feed = ''; feed += "

 • Feedback vraag

  "; voeden += "
 • Geslacht

 • "; feed += ""; $(".sent-time").append($.parseHTML(feed)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight ); } συνάρτηση windows_timings() { var now = new Date(); var time = now.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }) var dayOfWeek = now.getDay(); var timing_key_value ="09:00|18:00|00:00|00:00"; var chat_Start_time = timing_key_value.substr(0, 5).toString(); var chat_End_time = timing_key_value.substr( 6,5).toString(); var Chat_Start_Time_Sat_Sun = timing_key_value.substr(12, 5).toString(); var Chat_End_Time_Sat_Sun = timing_key_value.substr(18, 5).toString(); if ((Itemy(ageStor") " ) == "hdaustria")) { if (dayOfWeek > 0 && dayOfWeek < 7) { if ((time >= chat_Start_time && time < chat_End_time)) { return false; } } return true; } if ((localStorage.getItem ( "εταιρεία") == "canaldigitaal")) { if (dayOfWeek > 0 && dayOfWeek < 7) { if ((time >=chat_Start_time && time < chat_End_time)) { return false; } } return true; } if (( localStorage .getItem("company") == "freesatcz")) { if (dayOfWeek > 0 && dayOfWeek < 6) { if ((time >= chat_Start_time && time < chat_End_time)) { return false; } } if (dayOfWeek == 0 || dayOfWeek == 6) { if ((time >= Chat_Start_Time_Sat_Sun && time < Chat_End_Time_Sat_Sun )) { return false; } } επιστροφή waar; } if ((localStorage.getItem("company") == "freesatsk")) { if (dayOfWeek > 0 && dayOfWeek < 6) { if ((time >= chat_Start_time && time < chat_End_time)) { return false; } } if (dayOfWeek == 0 || dayOfWeek == 6) { if ((time >= Chat_Start_Time_Sat_Sun && time < Chat_End_Time_Sat_Sun)) { return false; } } επιστροφή waar; } if ((localStorage.getItem("company") == "directone")) { if (dayOfWeek > 0 && dayOfWeek < 6) { if ((time >= chat_Start_time && time < chat_End_time)) { return false; } } if (dayOfWeek == 0 || dayOfWeek == 6) { if ((time >= Chat_Start_Time_Sat_Sun && time < Chat_End_Time_Sat_Sun)) { return false; } } επιστροφή waar; } } συνάρτηση public_holidays1() { var vandaag = nieuwe datum(); var dd = String(vandaag.getDate()).padStart(2, '0'); var mm = String(vandaag.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); //Ο Ιανουάριος είναι 0! var εεε = vandaag.getFullYear(); σήμερα = ηη + '/' + mm + '/' + εεεε; var dateHolidays = "26/12/2022,31/12/2022,01/01/2023,10/04/2023,27/04/2023,18/05/2023,29/05/2023,25/12/ 2023,26/12/2023"; διακοπές = datumFeestdagen.split(','); for (var i = 0; i < holidays.length; i++) { if (διακοπές[i] == σήμερα) { return true; } } geef onwaar terug; } asynchrone functie public_holidays() { return new Promise((oplossen, afwijzen) => { var today = new Date(); var dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0'); var mm = String(vandaag.getMaand() + 1).padStart(2, '0'); + εεεε; var status=false; $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getchatbotpublicholidays/", τύπος: "GET", contentType: "application/json;charset=UTF-8", τύπος δεδομένων: 'json ', επιτυχία: συνάρτηση (αποτέλεσμα) { var dateHolidays = αποτέλεσμα; διακοπές = dateHolidays.split('|'); for (var i = 0; i < feestdagen.lengte; i++) {if (διακοπές[i] == σήμερα ) { status = waar; } } επίλυση(status); }, fout: functie (σφάλμα) { status = onwaar; afwijzen(status); }, }); }); }; function notcustomer() { localStorage.removeItem("prospecthistory"); $('.chatbot-icon').addClass('chatbot-hide'); $('.chat-popup').removeClass('chatbot-hide'); $('.verzonden').addClass('chatbot-hide'); $('.sent-tags').addClass('chatbot-hide'); $('.submit-formulier').addClass('chatbot-hide'); $('.prospect').removeClass('chatbot-hide'); $('.antwoordenja').addClass('chatbot-hide'); $('.repliesno').addClass('chatbot-hide'); $('#txtName').val(""); $('#txtEmail').val(""); var vandaag = nieuwe Datum(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }) $('#message-time-4').text(time); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } function saveChatHistory(model) { $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/savechathistory/", type: "POST", data: JSON.stringify(model), async: true, cache: false, datatype: ' json', contentType: "application/json;charset=UTF-8", επιτυχία: συνάρτηση (αποτέλεσμα) { $("#txtComment").val(""); // $("#loadingmask").css( 'visibility', 'hidden'); }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); } function saveHistory(geschiedenis) { // $("#loadingmask").css('visibility', 'visible'); if (geschiedenis == "submit") { var zijn = $("li.sent-time").html(); ιστορία = του; } var mobilevalue = localStorage.getItem("κινητό"); var model = { "ChatHistory": ιστορικό, "Βαθμολογία": imageID, "Σχόλιο": $("#txtComment").val(), "CustomerValue": mobilevalue }; saveChatHistory(μοντέλο); // $("#loadingmask").css('zichtbaarheid', 'verborgen'); } συνάρτηση ismobile(evt) { $(".call").prop('disabled', false); $('#foutberichtnummer').addClass('chatbot-hide'); $('.numbervalidationforproperformat').addClass('chatbot-hide'); var charCode = (evt.welke) ? evt.which : event.keyCode if (charCode != 43 && charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57)) { return false; } $("#txtupdatenumber").css("border", "1px συμπαγές μαύρο"); Hoe werkt het? } συνάρτηση islandcode(selectObject) { var waarde = selectObject.waarde; if (value == "") { $("#ddlcountrycodes").css("border", "1px solid red"); } else { $("#ddlcountrycodes").css("border", "1px συμπαγές μαύρο"); } } function btnsubmitclick() { if (!$(this).hasClass("inprogress")) { $(this).addClass("inprogress"); var hh = "υποβολή"; $('.hidefeedback').addClass('chatbot-hide'); saveGeschiedenis(hh); $("#txtComment").val(""); localStorage.setItem("feedback", "feedback"); var repl = ''; repl += 'Bedankt dat u contact met ons opneemt. U kunt het chatscherm sluiten.
  '? $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } } function forgetchatmessage(timeStampInMsec) { var timestampdata = ''; var laatsteupdateddate = ''; $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getchathistory", type: "GET", contentType: "application/json;charset=UTF-8", async: true, cache: false, type data: 'json' , success: function (result) { var tt = result lastedupdateddate = tt.LastUpdated;}, error: function (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); var vandaag = nieuwe Datum(); var dd = String(vandaag.getDate()).padStart(2, '0'); var mm = String(vandaag.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); // Januari is 0! var yy = vandaag.getFullYear(); vandaag = jjjj + '-' + mm + '-' + dd; var st = datum laatste update; var ss = st.split("T"); var s = ss[0]; if (localStorage.getItem("lastmessagetimestamp") != null && vandaag!= s) { localStorage.removeItem("lastmessagetimestamp"); } als (timeStampInMsec != null) { timestampdata = timeStampInMsec; } var prospectmobile = localStorage.getItem("mobiel"); intervalId = window.setInterval(functie () { if (gebladerd) { $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight);} var sessionvalue = localStorage.getItem("forgot_session" var timeStampInMs = window.performance && window.performance.now && window.performance.timing && window.performance.timing.navigationStart ?window.performance.now() + window.performance.timing.navigationStart : Date.now() ; var msgtimestmap = (timeStampInMs, Date.now()); $.ajax({ url: "/m7actions/myenvironment/getForgotChatMessage?newtimestamp=" + timestampdata + "&messagetimestmap=" + msgtimestmap, typevalue + "session : "GET", cache : false, contentType: "application/json;charset=UTF-8", success: function (result) { if (result != null) { var today = new Date(); var time = today .toLocaleString('en- US', { uur: 'numeriek', minuut: 'numeriek', uur12: onwaar }); var repl = ''; var objLength = Object.keys(result).length; for (toets in resultaat) { var str2 = "Dit gesprek is opgelost"? if (key.indexOf(str2) != -1) { repl += 'Uw aanvraag is succesvol verwerkt.
  '; $("Forgotsenttime").append($.parseHTML(repl)); $('.Forgotsenttime').removeClass('chatbot-hide'); $('.message-input').addClass('chatbot-hide'); clearInterval(intervalId); if ($('li.replies.user-clicked').length > 0) { $('.messages').addClass('increasesscroll'); $('li.antwoorden').removeClass('gebruiker-klik'); } var rep = ''; αντιπρόσωπος += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (31)

  Hebben wij u kunnen helpen?

 • '? agent += '

 • Geslacht

 • '? agent += '

  ' + tijd + '

  '; zijn = $("li.Forgotsenttime").html(); $(".Forgotsenttime").html($.parseHTML(his)); $('.Forgotsenttime').removeClass('chatbot-hide'); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ; } anders { repl += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (32)

  ' + toets + '

  '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? if (!--objLength) timestampdata = result[key]; localStorage.setItem("laatsteberichttijdstempel", resultaat[sleutel]); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } } } $(".Forgotsenttime").append($.parseHTML(repl)); zijn = $("li.Forgotsenttime").html(); $('.Forgotsenttime').removeClass('chatbot-hide'); localStorage.setItem ("Forgotsenttime", van); if (gebladerd) { $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } }, fout: functie (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); }, 5000); } functie forgetfileUploadFn(fileValue) { var propectId = localStorage.getItem("mobile"); var bestandUploaden; if (window.FormData !== ongedefinieerd) { if (fileValue != ongedefinieerd && fileValue != null && fileValue != "") { fileUpload = $("#files").get(0); } else { fileUpload = fileValue; } var bestanden = bestandUpload.bestanden; var fileData = nieuwe FormData(); for (var i = 0; i < files.length; i++) { fileData.append(files[i].name, files[i]); } fileData.append('gebruikersnaam', 'Faisal'); $.ajax({ url: '/m7actions/myenvironment/forgotuploads/', type: "POST", cache: false, contentType: false, processData: false, data: fileData, success: function (result) { var urlString = result .split("$")[0] var statusValue = $.parseJSON(result.split("$")[1])["error"]; var fileURL = urlString; var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }) if (fileURL != "" && fileURL != undefined && fileURL != null && (statusValue = = false || statusValue == "false")) { var repl = ''; if ($("#txtMessage").val() != "") { repl += '
 • ' + '' + $("#txtMessage").val() + '' + '

 • '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? var vergetenvlag = $('#vlag vergeten').val(); var zijn = ""; if (forgotnflag == "1") { $(".Forgotsenttime").append($.parseHTML(repl)); zijn = $("li.Forgotsenttime").html(); $('.Forgotsenttime').removeClass('chatbot-hide'); } else { $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); } $("#txtMessage").val(""); saveGeschiedenis(zijn); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); } document.getElementById("bestanden").waarde = ''; } else { $("#ChatErrorMessage").removeClass("chatbot-hide"); } }, error: function (err) { $("#ChatErrorMessage").removeClass("chatbot-hide"); } }); } else { alert("FormData wordt niet ondersteund in de browser."); } } function forgetno() { dataLayer.push({ event: 'trackEvent', eventCategory: 'Chat', eventAction: 'Gebruiker start chatsessie', eventLabel: '{{Nein}}' }); localStorage.removeItem("prospecthistory"); $('.chatbot-icon').addClass('chatbot-hide'); $('.submit-formulier').addClass('chatbot-hide'); $('.forgotreplyno').removeClass('chatbot-hide'); $('.vergeten').addClass('chatbot-hide'); $('.forgotno').addClass('chatbot-hide'); $('.forgotnoflow').removeClass('chatbot-hide'); $('.forgotnoflow').css('weergeven', 'blokkeren'); $('#txtforgotnoName').val(""); $('#txtforgotnoEmail').val(""); var vandaag = nieuwe Datum(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }) $('#message-time-9').text(time); $("#message-time-9").css('zichtbaarheid', 'zichtbaar'); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); }; function callwithagentforgotlogin(selectType, naam) { $('.hello').addClass('chatbot-hide'); var vandaag = nieuwe Datum(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); var repl = ''; openbare_feestdagen()Wij brengen u in contact met een medewerker."; herhaal += "Ons team staat van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur voor u klaar. en 18.00 uur, met uitzondering van feestdagen. Probeer het later opnieuw.
  "; $(".Vergeten-tijd").append($.parseHTML(repl)); var his = $("li.Vergeten-tijd").html(); $(".Vergeten-tijd"). html($.parseHTML(repl)); $('.message-input').addClass('chatbot-hide'); $(".Forgotsent-time").removeClass('chatbot-hide'); } else if (isvalida_holidays) { var repl = ''; repl += "Wij brengen u in contact met een medewerker..."; herhaal += "Wij zijn vandaag gesloten. Na deze vakantie zijn wij weer bereikbaar.
  "; $(".Vergeten-tijd").append($.parseHTML(repl)); var his = $("li.Vergeten-tijd").html(); $(".Vergeten-tijd"). html($.parseHTML(repl)); $('.message-input').addClass('chatbot-hide'); $(".Forgotsent-time").removeClass('chatbot-hide'); } else { var repl = ''; repl += "Wij brengen u in contact met een medewerker."; herhaal += "Vertel ons in de tussentijd in het kort waarmee we u kunnen helpen.
  "; $(".Vergeten-tijd").append($.parseHTML(repl)); var his = $("li.Vergeten-tijd").html(); $(".Vergeten-tijd"). html($.parseHTML(repl)); $('.message-input').removeClass('chatbot-hide'); $('.messages').addClass('increasesscroll'); $(".Vergeten- time").removeClass('chatbot-hide'); } } var mobileprospect = localStorage.getItem("mobile"); var prospectname = localStorage.getItem("prospectname"); $("#msg1").scrollTop($ ("#msg1")[0].scrollHeight); var timeStampInMs = window.performance && window.performance.now && window.performance.timing && window.performance.timing.navigationStart ?window.performance.now() + παράθυρο. performance.timing.navigationStart: Date.now(); var msgtimestmap = (timeStampInMs, Date.now()); var mobileprospect = localStorage.getItem("mobile"); let param = encodeURIComponent(mobileprospect) $.ajax({ url : "/m7actions/myenvironment/chatSessionForgotLogin?mobile=" + param + "&propsectname=" + prospectname, type: "GET", cache: false, contentType: "application/json;charset=UTF-8", success: function ( αποτέλεσμα) { if (αποτέλεσμα != null) { session_Id = αποτέλεσμα; SignalR_Hub(false, session_Id); localStorage.setItem("sessie vergeten", eerder); } localStorage.removeItem("Prospectnaam"); }, σφάλμα: συνάρτηση (jqXhr, textStatus, errorThown) { } }); var timeStampInMs = window.performance && window.performance.now && window.performance.timing && window.performance.timing.navigationΈναρξη ? venster.prestaties.nu() + venster.prestaties.timing.navigatieStart : Datum.nu(); var timeStampInMss = (timeStampInMs, Datum.nu()); //chatbericht vergeten(timeStampInMss); }); } // De timerincrement() { idleTime = idleTime + 1; if (idleTime > 19) { // 15 punten var prospectval = localStorage.getItem("prospecthistory"); if (prospectval != null) { localStorage.clear(); localStorage.removeItem("prospecthistory"); $('.chat-popup').addClass('chatbot-hide'); $('.chat-bot-Homeicon').addClass('chatbot-hide'); venster.locatie.herladen(true); } else { zijn = $("li.sent-time").html(); saveGeschiedenis(zijn); $('.chat-popup').addClass('chatbot-hide'); $('.chat-bot-Homeicon').addClass('chatbot-hide'); var mijnItem = localStorage.getItem('εταιρεία'); // localStorage.clear(); localStorage.setItem('bedrijf', mijnItem); venster.locatie.herladen(true); } } } function SignalR_Hub(isStoped, session_Id) { $.connection.hub.url = "https://prdsignalr.canaldigitaal.nl/signalr"; if (session_Id != null) { $.connection.hub.qs = { 'gebruikersnaam': session_Id }; } var chat = $.connection.myHub; if (isStoped == true) { //chat.client.stopClient = function () { $.connection.hub.stop({ transport: ['webSockets', 'longPolling'], jsonp: true }); // }; } // Δημιουργήστε μια λειτουργία που μπορεί να καλέσει διανομέας για μ ετάδοση μηνυμάτων. chat.client.addMessage = συνάρτηση (μήνυμα) { var data = JSON.parse(bericht); agent = gegevens[0].inhoud; var vandaag = nieuwe Datum(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); var repl = ''; if (typeof agent == "tekenreeks") { var vergetenvlag = $('#vergetenvlag').val(); als (vlag vergeten == '1') { repl += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (33)

  ' + makelaar + '

  '; repl += '

  ' + tijd + '

  '? $("Forgotsenttime").append($.parseHTML(repl)); zijn = $("li.Forgotsenttime").html(); $('.Forgotsenttime').removeClass('chatbot-hide'); localStorage.setItem ("Forgotsenttime", van); if (gebladerd) { $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); return } else { repl += '
 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (34)

  ' + makelaar + '

  '; repl += '

  ' + tijd + '

  '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); saveGeschiedenis(zijn); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); return } } if (typeof agent == "object") { var vergetenvlag = $('#vergetenvlag').val(); als (vlag vergeten == '1') { repl += 'Uw aanvraag is succesvol verwerkt.
  '; $("Forgotsenttime").append($.parseHTML(repl)); $('.Forgotsenttime').removeClass('chatbot-hide'); $('.message-input').addClass('chatbot-hide'); if ($('li.replies.user-clicked').length > 0) { $('.messages').addClass('increasesscroll'); $('li.antwoorden').removeClass('gebruiker-klik'); } var rep = ''; αντιπρόσωπος += '
 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (35)

  Hebben wij u kunnen helpen?

 • '? agent += '

 • Geslacht

 • '? agent += '

  ' + tijd + '

  '; zijn = $("li.Forgotsenttime").html(); $(".Forgotsenttime").html($.parseHTML(his)); $('.Forgotsenttime').removeClass('chatbot-hide'); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); // SignalR_Hub(true, null); ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ; } anders { repl += 'Uw aanvraag is succesvol verwerkt.
  '; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(repl)); $('.message-input').addClass('chatbot-hide'); if ($('li.replies.user-clicked').length > 0) { $('.messages').addClass('increasesscroll'); $('li.antwoorden').removeClass('gebruiker-klik'); } var rep = ''; αντιπρόσωπος += '

 • SAT-801 Installatie en gebruik | Kanaal Digitaal (36)

  Hebben wij u kunnen helpen?

 • '? agent += '

 • Geslacht

 • '? agent += '

  ' + tijd + '

  (Video) TV VLAANDEREN installeren

  '? var zijn = ""; $("verzonden-tijd").append($.parseHTML(rep)); zijn = $("li.verzonden-tijd").html(); saveGeschiedenis(zijn); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); OPBRENGST; } }; $.connection.hub.start( {transport: ['webSockets', 'longPolling'],jsonp:true }) .done(function () { console.log("Verbonden, transport = " + $.connection.hub. transport.name); }) .fail(function(){ console.log('Kan geen verbinding maken!'); }); $.connection.hub.error(functie (fout) { console.log('SignalR-fout: ' + fout)}); $.connection.hub.disconnected(function () { if (!isStoped && $.connection.hub.state != 0) { setTimeout(function () { $.connection.hub.start({ transport: ['webSockets' , 'longPolling'], jsonp: true }); }, 3000); } // Herstart de verbinding na 5 seconden. }); };

  FAQs

  Welke satelliet ontvangers zijn geschikt voor Canal Digitaal? ›

  Als je bij Canal Digitaal een abonnement met apparatuur bestelt ontvang je de M7 MZ-102. Met deze ontvanger bekijk je het beste van het Nederlandse televisieaanbod in HD, en neem je al je favoriete programma's op via een aangesloten USB-stick/harde schijf (niet bijgeleverd).

  Welke DiSEqC voor Canal Digitaal? ›

  SAT-801 DiSEqC-instellingen wijzigen

  Je kunt de DiSEqC-instellingen van de M7 SAT-801 handmatig aanpassen in het menu van de ontvanger. Opmerking:Voor het gebruik van een schotel en Duo-/TripleLNB van CanalDigitaal kun je gebruik maken van de automatische of standaard ingestelde DiSEqC instellingen.

  Hoe installeer je Canal Digitaal? ›

  Hoe download je de app?
  1. Ga naar App Store.
  2. Log in met de inloggegevens van je Mijn Canal Digitaal-account. Als je nog geen Mijn Canal Digitaal-account hebt, moet je dit eerst aanmaken.
  3. Daarna log je in op de app met dezelfde inloggegevens en kijk je waar je zin in hebt.

  Hoe opnemen met MZ-102? ›

  Opnemen en live-tv pauzeren is eenvoudig met de MZ-102 ontvanger. Door een externe USB schijf of stick (USB 2.0 of 3.0) aan te sluiten op de USB-poort, wordt het mogelijk om tv-uitzendingen op te nemen en live te pauzeren.

  Videos

  1. Handmatig zenderlijst laden via FASTSCAN - M7 SAT801 [SAT4U]
  (SAT4U)
  2. CanalDigitaal zenderlijsten inladen - zo doe je dat! - Klantenservice
  (Canal Digitaal)
  3. Hoe installeer ik een CI module?
  (Coolblue)
  4. Schotel uitrichten met M7 MZ-101 (Canal Digitaal)
  (Gerson Heidinga)
  5. M7 MZ-101 & MP-201 installeren (Canal Digitaal)
  (Gerson Heidinga)
  6. CanalDigitaal Modem Installatie - Instructiefilm
  (Produktiepaleis)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Amb. Frankie Simonis

  Last Updated: 21/07/2023

  Views: 5577

  Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Amb. Frankie Simonis

  Birthday: 1998-02-19

  Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

  Phone: +17844167847676

  Job: Forward IT Agent

  Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

  Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.